RXB là viết tắt của từ gì

RXB là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm RXB là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa RXB phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của RXB là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa RXB, Rx Bandits là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Arts (Music).

Nghĩa Rx Bandits
Loại Arts (Music)
rxb-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của RXB trong các danh mục như Arts, Electronics, Computing, Transport & Travel, and Sports & Games. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa RXB trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt RXB của từng danh mục riêng biệt.

RXB meaning in different categories:

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
RXB Rx Bandits Music

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
RXB Receiver Box Electronics

Tin học

Acronym Meaning Classification
RXB Rich Extended Basic Compression & Encoding

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
RXB Rear Cross Bar Rail Transport

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
RXB Rook Takes Bishop Board Games

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. RXB là viết tắt của nghĩa gì trong RXB?

RXB là viết tắt của Rx Bandits trong Arts (Music).

Q. “Rx Bandits” được viết tắt như thế nào?

“Rx Bandits” được viết tắt là RXB.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của RXB trên toàn cầu là gì?

Rx Bandits | Receiver Box | Rich Extended Basic | Rear Cross Bar | Rook Takes Bishop

RXB có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của RXB bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *