RP là viết tắt của từ gì

RP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm RP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa RP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của RP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa RP, Philippines là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Computing (Domain Names (TLD)).

Nghĩa Philippines
Loại Computing (Domain Names (TLD))
rp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 137 chữ viết tắt của RP trong các danh mục như Computing, Sports, Regional, Governmental, Accounts and Finance, and Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa RP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt RP của từng danh mục riêng biệt.

RP meaning in different categories:

Tin học

Acronym Meaning Classification
RP Philippines Domain Names (TLD)
RP Real Photo File Extensions
RP Random Page File Extensions
RP Riot Points Games & Entertainment
RP Recommended Practices Internet
rp Revision Point Commands
RP Resolution Professional Games & Entertainment
RP Route Processor Networking
RP Restoration Priority General Computing
RP Reachability Problems Programming & Development

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
RP Role Playing Sports
RP Runs Prevented Sports
RP Rinks Parents Sports
RP Rowland Pauligk Sports

Khu vực

Acronym Meaning Classification
Rp Indonesian Rupiah Currencies
RP Received Pronunciation Language Codes
RP Republic Of The Philippines Countries
RP Republic Of Poland Countries
RP Refuge Pointe Buildings & Landmarks

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
RP Republic Party Politics
RP Russian Party Military
RP Regional Plan Policies & Programs
RP Revenue Procedure Rules & Regulations
RP Representation Of People Law & Legal
RP Retained Personnel Military
RP Responsible Party Rules & Regulations
RP Resettlement Plan Policies & Programs
RP Reform Party Politics
RP Regimental Policemen Military
RP Reconciliation Party Politics
RP Rhodesia Party Politics
RP Regimental Provost Military
RP Rickshaw Panchayat Rules & Regulations

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
RP Risk Premium Accounts and Finance
RP Regular Price Accounts and Finance

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
RP Responsible Person Business Terms
RP Retail Price Business Terms
RP Repurchase Agreement Banking
RP Rating Pending Stock Market
RP Riser Platform Banking
RP Return Premium Business Terms
RP Recovery Program Products
RP Reporting Person Business Terms
RP Roshan Pakistan Companies & Corporations
RP Revealed Preference Business Terms
RP Relying Party Business Terms
RP Reply Paid Business Terms
RP Reserve Pool Banking
RP Read Pair Stock Market
RP Registered Paralegal Job Titles
RP Rothschild Pearce Banking

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
RP Red Phosphorus Military and Defence
RP Rally Point Military and Defence
RP Rendezvous Point Military and Defence
RP Radar Picket Military and Defence
RP Release Point Military and Defence
RP Religious Program Specialist Military and Defence
RP Review Pane Military and Defence
RP Repair Parts Military and Defence
RP Rapid Production Military and Defence
RP River Patrol Military and Defence
RP Rapid Patch Military and Defence
RP Russian Prick Military and Defence
RP Reconstitution Priority Military and Defence
RP Release Point (road) Military and Defence

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
RP Ron Paul Celebrities & Famous
RP Rick Perry Celebrities & Famous
RP Ralph Patterson Celebrities & Famous
RP Ruddlesden Popper Celebrities & Famous
RP Ricardo Paul Celebrities & Famous

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
RP Retinitis Pigmentosa Diseases & Conditions
RP Relapsing Polychondritis Diseases & Conditions
RP Radical Prostatectomy Surgery
RP Retinal Projector Healthcare
RP Responsible Pharmacist Healthcare
RP Retropubic Prostatectomy Treatments & Procedures
RP Retrograde Pyelogram Tests
Rp Pulmonary Resistance Anatomy & Physiology
RP Radius Posterior Anatomy & Physiology
RP Regulatory Particles Anatomy & Physiology
RP Revolutionizing Prostheses Healthcare
RP Rejection Probability Surgery

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
RP Rheinische Post News
RP Reporting Post News
RP Russian Program News
RP Real Police Music
RP Radio Play Music
RP Random Penseur Journals & Publications
RP Reprint The Publication Journals & Publications
RP Readable Prose Journals & Publications

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
RP Rapid Prototyping Softwares

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
RP Reverse Polarity Electronics
RP Regulated Phase Electronics

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
RP Republic Polytechnic Engineering
RP Rust Preventative Architecture & Constructions
RP Radiated Power Electrical
RP Reference Pure Language & Linguistics
RP Reverse Phase Electronics
RP Research Platform Research & Development
RP Regional Programme Courses
RP Ruhemanns Purple Chemistry
RP Retribution Principle Physics
RP Readiness Potential Electrical
RP Recurrence Plot Mathematics
RP Radical Polymerization Chemistry
RP Remodel Points Architecture & Constructions
RP Revival Package Universities & Institutions

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
RP Romantic Partner Chat & Messaging
RP Rejuvenation Patch Stationery

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
RP Rock Pop Music

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
RP Reverse Printing Tech Terms
RP Rescue Pump Automotive
RP Root Port Communication
RP Red Photometer Automotive
RP Revertive Pulsing Tech Terms

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
RP Raden Panji Airport Codes
RP Chautauqua Airlines Airline Codes
RP Reference Posts Rail Transport
RP Repetition Pitch Air Transport
RP Robert Parsell Railway Station Codes
RP Regional Priorities Land Transport

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
RP Rotating Platform Space Science
RP Reaction Plane Space Science
RP Relative Pressure Space Science
RP Repair Period Space Science
RP Rocket Propellant Space Science

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
RP Ranking Points Other Games
RP Ranked Pairs Other Games

Máy tính và mạng

Acronym Meaning Classification
RP Radio Ports Computer and Networking

Ngôn ngữ lắp ráp máy tính

Acronym Meaning Classification
RP Register Pair Computer Assembly Language
RP Rotate Programmers Computer Assembly Language

Quốc gia cụ thể

Acronym Meaning Classification
RP Rockall Plateau Country Specific
RP Rogers Park Country Specific

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
RP Relations Publiques Uncategorized

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
RP Research And Policy Regional Organizations

Vật lý liên quan

Acronym Meaning Classification
RP Riemannian Polyeder Physics Related

Chức vụ

Acronym Meaning Classification
RP Resignation Permitted Job Title

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. RP là viết tắt của nghĩa gì trong RP?

RP là viết tắt của Philippines trong Computing (Domain Names (TLD)).

Q. “Philippines” được viết tắt như thế nào?

“Philippines” được viết tắt là RP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của RP trên toàn cầu là gì?

Philippines | Role Playing | Indonesian Rupiah | Republic Party | Received Pronunciation

RP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của RP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *