qq là viết tắt của từ gì

qq là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm qq là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa qq phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của qq là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa qq, Crying Eyes là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Arts (Music).

Nghĩa Crying Eyes
Loại Arts (Music)
qq-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 8 chữ viết tắt của qq trong các danh mục như Arts, Miscellaneous, Transport & Travel, Messaging, Business, and Society & Culture. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa qq trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt qq của từng danh mục riêng biệt.

qq meaning in different categories:

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
qq Crying Eyes Music

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
QQ Quick Question Chat & Messaging
QQ Quayle Quote Fictional

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
QQ Alliance Airlines Airline Codes
QQ Reno Air Airline Codes

Nhắn tin

Acronym Meaning Classification
QQ Quit Crying Messaging

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
QQ Qrp Quarterly Companies & Corporations

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
QQ Quenie Quah Celebrities & Famous

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. qq là viết tắt của nghĩa gì trong qq?

qq là viết tắt của Crying Eyes trong Arts (Music).

Q. “Crying Eyes” được viết tắt như thế nào?

“Crying Eyes” được viết tắt là qq.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của qq trên toàn cầu là gì?

Crying Eyes | Quick Question | Alliance Airlines | Reno Air | Quit Crying

qq có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của qq bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *