PCAP là viết tắt của từ gì

PCAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm PCAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa PCAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của PCAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa PCAP, Prison Creative Arts Project là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Prison Creative Arts Project
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
pcap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 11 chữ viết tắt của PCAP trong các danh mục như Associations & Organizations, Governmental, Medical, Physics Related, File Type, and Miscellaneous. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa PCAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt PCAP của từng danh mục riêng biệt.

PCAP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
PCAP Prison Creative Arts Project Regional Organizations
PCAP Professional Criminologists Association Of The Philippines Regional Organizations
PCAP Peterborough Coalition Against Poverty Regional Organizations
PCAP Professional Cycling Association Of The Philippines Sports & Recreation Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
PCAP Presidential Climate Action Plan Policies & Programs
PCAP Pan Canadian Assessment Program Policies & Programs

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
PCAP Primary Care Associate Program Healthcare

Vật lý liên quan

Acronym Meaning Classification
PCAP Physics and Computing Advisory Panel Physics Related

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
PCAP Ethereal Ethernet Packet Sniffer File File Type

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
PCAP Politically Correct And Polite Chat & Messaging

Tin học

Acronym Meaning Classification
PCAP Pacific Collection Access Project Websites

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. PCAP là viết tắt của nghĩa gì trong PCAP?

PCAP là viết tắt của Prison Creative Arts Project trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Prison Creative Arts Project” được viết tắt như thế nào?

“Prison Creative Arts Project” được viết tắt là PCAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của PCAP trên toàn cầu là gì?

Prison Creative Arts Project | Presidential Climate Action Plan | Pan Canadian Assessment Program | Professional Criminologists Association Of The Philippines | Primary Care Associate Program

PCAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của PCAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Dutch
Vietnamese German Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *