OCA là viết tắt của từ gì

OCA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm OCA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa OCA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của OCA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa OCA, Oregon Coast Aquarium là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Buildings & Landmarks).

Nghĩa Oregon Coast Aquarium
Loại Regional (Buildings & Landmarks)
oca-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 78 chữ viết tắt của OCA trong các danh mục như Regional, Computing, Transport & Travel, Society & Culture, Business, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa OCA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt OCA của từng danh mục riêng biệt.

OCA meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
OCA Oregon Coast Aquarium Buildings & Landmarks
OCA Observatoire De La Cote Dazur Buildings & Landmarks
OCA Oxfordshire Cricket Association Organizations

Tin học

Acronym Meaning Classification
OCA Oracle Certified Associate General Computing
OCA Online Crash Analysis Software & Applications
OCA Oracle Contributor Agreement Programming & Development
OCA Offensive Counter Air Games & Entertainment
OCA Original Classification Authority Internet
OCA Open Control Architecture Programming & Development
OCA One Click Archiver File Extensions

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
oca Okarina Railway Station Codes
OCA Obstacle Clearance Altitude Air Transport
OCA Ocean Reef Club Airport, Key Largo, Florida, United States Airport Codes

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
OCA Orthodox Church In America Religion & Spirituality
OCA Oleyl Cetyl Alcohol Food & Drink

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
OCA Outstanding Cash Advance Finance
OCA Of Contemporary Art Banking
OCA Orthodontic Centers Of America Companies & Corporations
OCA Operational Continuity Assurance Business Terms
OCA Oracle Certificate Authority Communication
OCA Outstanding Claims Account Banking
OCA Orthodontic Centers Of America, Inc. Companies & Corporations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
OCA Olympic Committee Of Asia Sports & Recreation Organizations
OCA Offshore Contractors Association Professional Associations
OCA Overseas Chinese Association Regional Organizations
OCA Ottawa Construction Association Trade Associations
OCA Organic Consumers Association Regional Organizations
OCA Open Content Alliance Extremist Groups
OCA Operation Crossroads Africa Regional Organizations
OCA Organization Of Chinese Americans Regional Organizations
OCA Oficina Comarca Agraria Regional Organizations
OCA Ontario Classical Association Regional Organizations
OCA Orchid Conservation Alliance Environment & Nature Organizations
OCA Oregon Counseling Association Professional Associations
OCA Orissa Cricket Association Sports & Recreation Organizations
OCA Observatory Civics Association Regional Organizations
OCA Osborne College Of Audiology Regional Organizations
OCA Oregon Cycling Association Sports & Recreation Organizations
OCA Oregon Cattlemens Association Regional Organizations
OCA Oceania Canoe Association Sports & Recreation Organizations
OCA Ontario Cattlemen’S Association Regional Organizations
OCA Old Cottonians Association Educational Organizations
OCA Ontario Curling Association Sports & Recreation Organizations
OCA Orange County Astronomers Regional Organizations
OCA Ohio Collectors Association Regional Organizations

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
OCA Olympic Cascade Aquatics Outdoor & Adventure

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
OCA On Chip Antenna Communication
OCA Owner Controlled Area Airplanes & Aircraft

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
OCA Office Of Congressional Affairs Departments & Agencies
OCA Oceanic Control Area Military
OCA Office Of Consumer Affairs Departments & Agencies
OCA Of The Court Administrator Law & Legal
OCA Oregon Citizens Alliance Politics
OCA Outback Communities Authority Departments & Agencies
OCA Office Of Consumer Advocate Departments & Agencies
OCA Of Consular Affairs Departments & Agencies
OCA Of Cultural Affairs Departments & Agencies
OCA Of Congressional Affairs Standards
OCA Obligations And Contracts Act Law & Legal
OCA Organisation Communiste Arabe Politics
OCA Of Court Administration Departments & Agencies
OCA Olympic Coordination Authority Departments & Agencies
OCA Office Of Contract Administration Departments & Agencies

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
OCA Oxford Capacity Analysis Research & Development
OCA Orlando Culinary Academy Universities & Institutions
OCA Outstanding Chapter Award Courses
OCA Ontario College Of Art Universities & Institutions
OCA Oakland Charter Academy Universities & Institutions
OCA Open Coloring Axiom Mathematics
OCA Observatorío Cerro Armazones Astronomy & Space Science

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
OCA Ovarian Cancer Antigen Biochemistry

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
OCA Open Checking Account Accounts and Finance

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
OCA Ocean Reef (fl) Airport Code

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
OCA Outstanding Contributions Aware News
OCA Of Chinese Americans Journals & Publications
OCA Over Clockers Addiction News

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
OCA Operational Control Authority Military and Defence

Viễn thông

Acronym Meaning Classification
OCA Outstate Calling Area Telecommunication

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. OCA là viết tắt của nghĩa gì trong OCA?

OCA là viết tắt của Oregon Coast Aquarium trong Regional (Buildings & Landmarks).

Q. “Oregon Coast Aquarium” được viết tắt như thế nào?

“Oregon Coast Aquarium” được viết tắt là OCA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của OCA trên toàn cầu là gì?

Oregon Coast Aquarium | Oracle Certified Associate | Okarina | Orthodox Church In America | Outstanding Cash Advance

OCA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của OCA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *