NCAP là viết tắt của từ gì

NCAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm NCAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa NCAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của NCAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa NCAP, Northern Colorado Anesthesia Professionals là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Northern Colorado Anesthesia Professionals
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
ncap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 15 chữ viết tắt của NCAP trong các danh mục như Associations & Organizations, Governmental, Transport & Travel, News & Entertainment, Technology, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa NCAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt NCAP của từng danh mục riêng biệt.

NCAP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
NCAP Northern Colorado Anesthesia Professionals Regional Organizations
NCAP National Coalition Against Poverty Regional Organizations
NCAP Northern Colorado AIDS Project Regional Organizations
NCAP National Coaching Accreditation Programme Sports & Recreation Organizations
NCAP Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides Regional Organizations
NCAP National Coalition of Abortion Providers Regional Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
NCAP National Civil Aviation Policy Policies & Programs
NCAP New Careers For Aboriginal People Departments & Agencies
NCAP National Collection Of Aerial Photography Departments & Agencies
NCAP National Clean Air Program Policies & Programs

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
NCAP New Car Assessment Programme Land Transport

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
NCAP Nineteenth Century American Poetry Journals & Publications

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
NCAP Network Capable Application Processor Robotics & Automation

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
NCAP Newport Cyber Academy Program Universities & Institutions
NCAP National Centre for Agricultural Economics and Policy Research Research & Development

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. NCAP là viết tắt của nghĩa gì trong NCAP?

NCAP là viết tắt của Northern Colorado Anesthesia Professionals trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Northern Colorado Anesthesia Professionals” được viết tắt như thế nào?

“Northern Colorado Anesthesia Professionals” được viết tắt là NCAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của NCAP trên toàn cầu là gì?

Northern Colorado Anesthesia Professionals | National Civil Aviation Policy | New Car Assessment Programme | National Coalition Against Poverty | Northern Colorado AIDS Project

NCAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của NCAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *