MVAS là viết tắt của từ gì

MVAS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm MVAS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa MVAS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của MVAS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa MVAS, Miami Valley Astronomical Society là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Miami Valley Astronomical Society
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
mvas-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của MVAS trong các danh mục như Associations & Organizations, Business, Academic & Science, and Space Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa MVAS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt MVAS của từng danh mục riêng biệt.

MVAS meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
MVAS Miami Valley Astronomical Society Regional Organizations

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
MVAS Mobile Value Added Services Communication

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
MVAS Multimedia And Visual Arts School Universities & Institutions

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
MVAS Multipurpose Ventricular Actuating System Space Science

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. MVAS là viết tắt của nghĩa gì trong MVAS?

MVAS là viết tắt của Miami Valley Astronomical Society trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Miami Valley Astronomical Society” được viết tắt như thế nào?

“Miami Valley Astronomical Society” được viết tắt là MVAS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của MVAS trên toàn cầu là gì?

Miami Valley Astronomical Society | Mobile Value Added Services | Multimedia And Visual Arts School | Multipurpose Ventricular Actuating System

MVAS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của MVAS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *