Moe là viết tắt của từ gì

Moe là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm Moe là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa Moe phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của Moe là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa Moe, Moon Of Earth là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Arts (Music).

Nghĩa Moon Of Earth
Loại Arts (Music)
moe-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 30 chữ viết tắt của Moe trong các danh mục như Arts, Banking, Technology, Governmental, Academic & Science, and Airport Code. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa Moe trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt Moe của từng danh mục riêng biệt.

Moe meaning in different categories:

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
Moe Moon Of Earth Music
MOE Monkeys On Extasy Music

Ngân hàng

Acronym Meaning Classification
MOE Means of Exchange Banking

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
MOE Means Of Escape Airplanes & Aircraft
MOE Margin Of Exposure Imaging & Printing
MOE Multivariate Optical Element Specifications & Standards

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
MOE Ministry Of Environment Departments & Agencies
MOE Ministry Of Energy Departments & Agencies
MOE Ministry Of Education. Departments & Agencies

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
MOE Molecular Operating Environment Chemistry
MOE Methods Of Entry Architecture & Constructions
MOE Measures Of Effectivenes Language & Linguistics
MOE Mercersburg Outdoor Education Universities & Institutions
MOE Margin Of Error Language & Linguistics

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
MOE Momeik Airport Code

Nhắn tin

Acronym Meaning Classification
MOE Money Over Everything Messaging
MOE Manufacturers of Equipment Messaging

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
MOE Manufacturing Operating Expense Accounts and Finance

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
MOE Mixture Of Experts Business Terms
MOE Maintenance Of Effort Business Terms
MOE Magpul Original Equipment Companies & Corporations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
MOE Malignant Otitis Externa Diseases & Conditions
MOE Main Olfactory Epithelium Anatomy & Physiology

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
MOE Memorandum of Execution Military and Defence

Tin học

Acronym Meaning Classification
MOE Mesh Operating Environment General Computing
MOE Mask Of Eternity Games & Entertainment

Khu vực

Acronym Meaning Classification
MOE Momeik, Myanmar Language Codes
MOE Museum Of Emptiness Buildings & Landmarks

Quản lý kinh doanh

Acronym Meaning Classification
MOE Management Operations Etc Business Management

Viễn thông

Acronym Meaning Classification
MOE Modem Operating Environment Telecommunication

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. Moe là viết tắt của nghĩa gì trong Moe?

Moe là viết tắt của Moon Of Earth trong Arts (Music).

Q. “Moon Of Earth” được viết tắt như thế nào?

“Moon Of Earth” được viết tắt là Moe.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của Moe trên toàn cầu là gì?

Moon Of Earth | Means of Exchange | Means Of Escape | Ministry Of Environment | Margin Of Exposure

Moe có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của Moe bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *