KBK là viết tắt của từ gì

KBK là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm KBK là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa KBK phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của KBK là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa KBK, Kill Or Be Killed là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Arts (Music).

Nghĩa Kill Or Be Killed
Loại Arts (Music)
kbk-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 29 chữ viết tắt của KBK trong các danh mục như Arts, Academic & Science, Regional, Business, Sports & Games, and Society & Culture. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa KBK trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt KBK của từng danh mục riêng biệt.

KBK meaning in different categories:

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
KBK Kill Or Be Killed Music
KBK Kadasi Bench Karthi Music

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
KBK Kurikulum Berbasis Kompetensi Courses
KBK Kelompok Bidang Keahlian Universities & Institutions

Khu vực

Acronym Meaning Classification
KBK Kota Bharu Kelantan Postal Codes
KBK Ken Bu Kan Language Codes
KBK Klag Bay Klag Language Codes

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
KBK Kyokuto Boeki Kaisha Companies & Corporations
KBK Kartallar Boya Kimya Companies & Corporations
KBK Kurashiki Boring Kiko Companies & Corporations
KBK Kies Beton Krebs Companies & Corporations
KBK Kyokuto Boeki Kaisha, Limited Companies & Corporations
KBK Kodrovskaya Bumazhnaya Kompaniya Companies & Corporations
KBK K B K Capital Corporation Companies & Corporations

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
KBK Kyokushin Budokai Krijgsmacht Martial Arts

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
KBK Kreg Bench Klamp Home & Garden
KBK Katepwa Baptist Kamp Religion & Spirituality
KBK Karen Bates Kress Celebrities & Famous

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
KBK Klag Bay Airport, Klag Bay, United States Airport Codes
KBK Koraput, Bolangir And Kalahandi Rail Transport

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
KBK Klag Bay (ak) Airport Code

Ga xe lửa Ấn Độ

Acronym Meaning Classification
KBK KHAMIL GHAT Indian Railway Station

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
KBK Kelompok Budaya Kerja Regional Organizations
KBK Kathleen Burns Kingsbury Connections Educational Organizations
KBK Kristiansund Ballklubb Sports & Recreation Organizations

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
KBK Korean Bridge Knights Military and Defence

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
KBK Karing By Kristina Chat & Messaging

Chức vụ

Acronym Meaning Classification
KBK Knight Bridging Korean Job Title

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
KBK Kalahandi, Balangir And Koraput Police

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. KBK là viết tắt của nghĩa gì trong KBK?

KBK là viết tắt của Kill Or Be Killed trong Arts (Music).

Q. “Kill Or Be Killed” được viết tắt như thế nào?

“Kill Or Be Killed” được viết tắt là KBK.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của KBK trên toàn cầu là gì?

Kill Or Be Killed | Kurikulum Berbasis Kompetensi | Kota Bharu Kelantan | Kyokuto Boeki Kaisha | Kyokushin Budokai Krijgsmacht

KBK có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của KBK bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *