ICBP là viết tắt của từ gì

ICBP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICBP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICBP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICBP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICBP, International Council For Bird Preservation là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Animal Welfare).

Nghĩa International Council For Bird Preservation
Loại Associations & Organizations (Animal Welfare)
icbp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của ICBP trong các danh mục như Associations & Organizations, Academic & Science, and Physics Related. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICBP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICBP của từng danh mục riêng biệt.

ICBP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICBP International Council For Bird Preservation Animal Welfare
ICBP International Consortium Of British Pensioners Regional Organizations
ICBP International Cancer Benchmarking Partnership Medical Organizations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICBP Integrated Cancer Biology Program Research & Development

Vật lý liên quan

Acronym Meaning Classification
ICBP International Conference On Biological Physics Physics Related

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICBP là viết tắt của nghĩa gì trong ICBP?

ICBP là viết tắt của International Council For Bird Preservation trong Associations & Organizations (Animal Welfare).

Q. “International Council For Bird Preservation” được viết tắt như thế nào?

“International Council For Bird Preservation” được viết tắt là ICBP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICBP trên toàn cầu là gì?

International Council For Bird Preservation | International Consortium Of British Pensioners | International Cancer Benchmarking Partnership | Integrated Cancer Biology Program | International Conference On Biological Physics

ICBP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICBP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *