ICAP là viết tắt của từ gì

ICAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAP, Institute Of Contemporary Art, Philadelphia là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Buildings & Landmarks).

Nghĩa Institute Of Contemporary Art, Philadelphia
Loại Regional (Buildings & Landmarks)
icap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 21 chữ viết tắt của ICAP trong các danh mục như Regional, Associations & Organizations, Electronics, Networking, Medical, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAP của từng danh mục riêng biệt.

ICAP meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ICAP Institute Of Contemporary Art, Philadelphia Buildings & Landmarks

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAP Institute Of Chartered Accountants Of Pakistan Professional Associations
ICAP International Carbon Action Partnership Environment & Nature Organizations
ICAP International Center For Alcohol Policies Medical Organizations
ICAP Conformity Assessment Program Conferences & Events
ICAP International Conference On Advance In Physics Conferences & Events
ICAP Interstate Council For Antimonopoly Policy Regional Organizations
ICAP Institute For Constitutional Advocacy And Protection Regional Organizations
ICAP International Career Association Program Conferences & Events
ICAP International College Advancement Program Educational Organizations
ICAP International Committee Of Artists For Peace International Orgaizations
ICAP Indian Collegiate Athletic Program Sports & Recreation Organizations
ICAP International Congresses Of Applied Psychology Conferences & Events

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
ICAP Inductively-coupled Argon-plasma Spectrometry Electronics

Kết nối mạng

Acronym Meaning Classification
ICAP Internet Content Adaptation Protocol Networking

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ICAP Internal Carotid Artery Perfusion Anatomy & Physiology

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAP Improved Cobra Armament Program Military
ICAP Improved Capabilities Program Military
ICAP Integrated Conservation Action Plan Policies & Programs

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAP Individual Career And Academic Plan Courses

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ICAP Improved Capability Military and Defence

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAP là viết tắt của nghĩa gì trong ICAP?

ICAP là viết tắt của Institute Of Contemporary Art, Philadelphia trong Regional (Buildings & Landmarks).

Q. “Institute Of Contemporary Art, Philadelphia” được viết tắt như thế nào?

“Institute Of Contemporary Art, Philadelphia” được viết tắt là ICAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAP trên toàn cầu là gì?

Institute Of Contemporary Art, Philadelphia | Institute Of Chartered Accountants Of Pakistan | Inductively-coupled Argon-plasma Spectrometry | International Carbon Action Partnership | International Center For Alcohol Policies

ICAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *