ICAN là viết tắt của từ gì

ICAN là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAN là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAN phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAN là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAN, Informed Consent Action Network là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Informed Consent Action Network
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
ican-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 24 chữ viết tắt của ICAN trong các danh mục như Associations & Organizations, Academic & Science, Technology, Educational Institute, Regional, and Accounts and Finance. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAN trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAN của từng danh mục riêng biệt.

ICAN meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAN Informed Consent Action Network Regional Organizations
ICAN International Commission For Air Navigation International Orgaizations
ICAN Institute Of Chartered Accountants Of Nepal Regional Organizations
ICAN International Cesarean Awareness Network Medical Organizations
ICAN Institute Of Chartered Accountants Of Nigeria Regional Organizations
ICAN Incredible Childrens Art Network Arts Associations
ICAN Indigenous Counselling And Nicotine Medical Organizations
ICAN International Choice Awards Network Governmental Organizations
ICAN International Conference On The Ancient Novel Conferences & Events
ICAN Irish Community Archive Network Regional Organizations
ICAN Independent Community Arts Network Arts Associations
ICAN International Christian Aids Network Social Welfare Organizations
ICAN Igrejas Catolicas Apostolicas Nacionales Religious Organizations
ICAN Illinois Community Accessibility Network Conferences & Events
ICAN Indian Child Action Network Non-Profit Organizations
ICAN International Children Assistance Network International Orgaizations
ICAN International Childrens Arts Network Educational Organizations
ICAN International Confederation Of Assyrian Nation Regional Organizations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAN International Common Assessment Of Numeracy Exams & Tests

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ICAN Inductive Classifying Artificial Network Automotive

Viện giáo dục

Acronym Meaning Classification
ICAN Iowa College Access Network Educational Institute

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ICAN Institute Of Contemporary Art Newtown Buildings & Landmarks

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
ICAN Icaew Careers Adviser Network Accounts and Finance

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ICAN International Code Of Area Nomenclature Food & Drink

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAN là viết tắt của nghĩa gì trong ICAN?

ICAN là viết tắt của Informed Consent Action Network trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Informed Consent Action Network” được viết tắt như thế nào?

“Informed Consent Action Network” được viết tắt là ICAN.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAN trên toàn cầu là gì?

Informed Consent Action Network | International Commission For Air Navigation | Institute Of Chartered Accountants Of Nepal | International Cesarean Awareness Network | Institute Of Chartered Accountants Of Nigeria

ICAN có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAN bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *