ICAM là viết tắt của từ gì

ICAM là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAM là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAM phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAM là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAM, I Couldn’t Agree More là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Messaging.

Nghĩa I Couldn’t Agree More
Loại Messaging
icam-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 21 chữ viết tắt của ICAM trong các danh mục như Messaging, Chemistry, Technology, Associations & Organizations, Medical, and Business Management. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAM trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAM của từng danh mục riêng biệt.

ICAM meaning in different categories:

Nhắn tin

Acronym Meaning Classification
ICAM I Couldn’t Agree More Messaging

Hoá học

Acronym Meaning Classification
ICAM Improved Chemical Agent Monitor Chemistry

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ICAM Identity Credential And Access Management Specifications & Standards
ICAM Integrated Computer Aided Manufacturing Tech Terms

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAM International Confederation Of Architectural Museums Regional Organizations
ICAM International Council Of Affiliate Members Regional Organizations
ICAM International Conference On Advanced Manufacturing Conferences & Events
ICAM International Center For Automotive Medicine Professional Associations
ICAM International Centre For Advanced Materials International Orgaizations
ICAM International Centre For Arabic Manuscripts Regional Organizations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ICAM Intra Cellular Adhesion Molecules Anatomy & Physiology

Quản lý kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ICAM Institute for Conflict Analysis and Management Business Management

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ICAM Information Collection for Automated Mapping Military and Defence

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAM Institute For Complex And Adaptive Materials Research & Development
ICAM Institute Of Cinema, Audiovisual And Multimedia Universities & Institutions
ICAM International College Of Accountancy And Management Courses

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ICAM Inheritance Capital Asset Management Business Terms

Toán học

Acronym Meaning Classification
ICAM Interdisciplinary Center for Applied Mathematics Maths

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAM Integrated Coastal Area Management Policies & Programs

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ICAM Indigenous Cultural Affairs Magazine Books
ICAM Indigenous Current Affairs Magazine Journals & Publications

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAM là viết tắt của nghĩa gì trong ICAM?

ICAM là viết tắt của I Couldn’t Agree More trong Messaging.

Q. “I Couldn’t Agree More” được viết tắt như thế nào?

“I Couldn’t Agree More” được viết tắt là ICAM.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAM trên toàn cầu là gì?

I Couldn’t Agree More | Improved Chemical Agent Monitor | Identity Credential And Access Management | International Confederation Of Architectural Museums | Integrated Computer Aided Manufacturing

ICAM có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAM bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *