ICAL là viết tắt của từ gì

ICAL là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAL là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAL phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAL là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAL, International Coalition Of Apostolic Leaders là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Religious Organizations).

Nghĩa International Coalition Of Apostolic Leaders
Loại Associations & Organizations (Religious Organizations)
ical-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của ICAL trong các danh mục như Associations & Organizations, Telecommunication, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAL trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAL của từng danh mục riêng biệt.

ICAL meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAL International Coalition Of Apostolic Leaders Religious Organizations
ICAL International Conference On Automation And Logistics Conferences & Events
ICAL International Conference On Austronesian Linguistics Conferences & Events

Viễn thông

Acronym Meaning Classification
ICAL Interexchange Carrier Access Line Telecommunication

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAL Image And Chemical Analysis Laboratory Research & Development

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAL là viết tắt của nghĩa gì trong ICAL?

ICAL là viết tắt của International Coalition Of Apostolic Leaders trong Associations & Organizations (Religious Organizations).

Q. “International Coalition Of Apostolic Leaders” được viết tắt như thế nào?

“International Coalition Of Apostolic Leaders” được viết tắt là ICAL.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAL trên toàn cầu là gì?

International Coalition Of Apostolic Leaders | International Conference On Automation And Logistics | Interexchange Carrier Access Line | International Conference On Austronesian Linguistics | Image And Chemical Analysis Laboratory

ICAL có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAL bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *