ICAF là viết tắt của từ gì

ICAF là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAF là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAF phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAF là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAF, Indo Cine Appreciation Foundation là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Indo Cine Appreciation Foundation
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
icaf-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 8 chữ viết tắt của ICAF trong các danh mục như Associations & Organizations, Academic & Science, and Military and Defence. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAF trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAF của từng danh mục riêng biệt.

ICAF meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAF Indo Cine Appreciation Foundation Regional Organizations
ICAF International Comic Arts Forum Conferences & Events
ICAF International Child Art Foundation Arts Associations
ICAF International Committee For Artists Freedom Arts Associations
ICAF International Comics And Animation Festival Conferences & Events
ICAF International Committee On Aeronautical Fatigue International Orgaizations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAF Industrial College Of The Armed Forces Universities & Institutions

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ICAF Interagency Conflict Assessment Framework Military and Defence

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAF là viết tắt của nghĩa gì trong ICAF?

ICAF là viết tắt của Indo Cine Appreciation Foundation trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Indo Cine Appreciation Foundation” được viết tắt như thế nào?

“Indo Cine Appreciation Foundation” được viết tắt là ICAF.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAF trên toàn cầu là gì?

Indo Cine Appreciation Foundation | International Comic Arts Forum | Industrial College Of The Armed Forces | International Child Art Foundation | International Committee For Artists Freedom

ICAF có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAF bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *