ICAE là viết tắt của từ gì

ICAE là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAE là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAE phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAE là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAE, International Council For Adult Education là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa International Council For Adult Education
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
icae-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của ICAE trong các danh mục như Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAE trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAE của từng danh mục riêng biệt.

ICAE meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAE International Council For Adult Education Regional Organizations
ICAE International Committee Against Executions Regional Organizations
ICAE International Commission On Atmospheric Electricity Scientific Organizations
ICAE Indian Community Association Of Egypt Regional Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAE là viết tắt của nghĩa gì trong ICAE?

ICAE là viết tắt của International Council For Adult Education trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “International Council For Adult Education” được viết tắt như thế nào?

“International Council For Adult Education” được viết tắt là ICAE.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAE trên toàn cầu là gì?

International Council For Adult Education | International Committee Against Executions | International Commission On Atmospheric Electricity | Indian Community Association Of Egypt

ICAE có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAE bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *