ICAD là viết tắt của từ gì

ICAD là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAD là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAD phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAD là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAD, International Conference On Auditory Display là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Conferences & Events).

Nghĩa International Conference On Auditory Display
Loại Associations & Organizations (Conferences & Events)
icad-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 13 chữ viết tắt của ICAD trong các danh mục như Associations & Organizations, Regional, Governmental, Military and Defence, Medical, and Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAD trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAD của từng danh mục riêng biệt.

ICAD meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAD International Conference On Auditory Display Conferences & Events
ICAD International Council Of Amateur Dancers Regional Organizations
ICAD International Congress On Alzheimers Disease Medical Organizations
ICAD International Committee Against Disappearances International Orgaizations
ICAD Interagency Coalition On Aids And Development Medical Organizations
ICAD International Community For Auditory Display Medical Organizations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ICAD Industrial City Of Abu Dhabi Buildings & Landmarks

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAD Integrated Computer Assisted Detection Security & Defence

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ICAD Individuals’ Chemical Agent Detector Military and Defence
ICAD Individual Concern and Deficiency Military and Defence

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ICAD Inhibitor Of Caspase Activated Dnase Biochemistry
ICAD Inhibitor Of Caspase Activated Deoxyribonuclease Biochemistry

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ICAD Institute Of Creative Advertising And Design Companies & Corporations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAD là viết tắt của nghĩa gì trong ICAD?

ICAD là viết tắt của International Conference On Auditory Display trong Associations & Organizations (Conferences & Events).

Q. “International Conference On Auditory Display” được viết tắt như thế nào?

“International Conference On Auditory Display” được viết tắt là ICAD.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAD trên toàn cầu là gì?

International Conference On Auditory Display | Industrial City Of Abu Dhabi | International Council Of Amateur Dancers | Integrated Computer Assisted Detection | Individuals’ Chemical Agent Detector

ICAD có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAD bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *