ICAC là viết tắt của từ gì

ICAC là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ICAC là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ICAC phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ICAC là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ICAC, International Cotton Advisory Committee là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Banking.

Nghĩa International Cotton Advisory Committee
Loại Banking
icac-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 17 chữ viết tắt của ICAC trong các danh mục như Banking, Governmental, Insurance, Associations & Organizations, Accounts and Finance, and Arts. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ICAC trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ICAC của từng danh mục riêng biệt.

ICAC meaning in different categories:

Ngân hàng

Acronym Meaning Classification
ICAC International Cotton Advisory Committee Banking

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ICAC Independent Commissioner Against Corruption Departments & Agencies
ICAC Internet Crimes Against Children Departments & Agencies

Bảo hiểm

Acronym Meaning Classification
ICAC Insurance Committee for Arson Control Insurance
ICAC Insurance Committee for Arson Control Insurance

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ICAC Inner City Asthma Consortium Medical Organizations
ICAC International Conference On African Cultures Conferences & Events
ICAC Indiana Collegiate Athletic Conference Sports & Recreation Organizations
ICAC International Certification Accreditation Council Regional Organizations
ICAC Institute Of Chartered Accountants Of The Caribbean Regional Organizations
ICAC International Commission Against Corruption International Orgaizations
ICAC International Conference On Autonomic Computing Conferences & Events
ICAC Indian Contemporary Art Council Arts Associations

Tài khoản và Tài chính

Acronym Meaning Classification
ICAC Instituto De Contabilidad Y Auditoria De Cuentas (spain) Accounts and Finance
ICAC Instituto De Contabilidad Y Auditoria De Cuentas (spain) Accounts and Finance

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ICAC International Concert Artist Competition Music

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ICAC Ingersoll Creative Arts Centre Universities & Institutions

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ICAC là viết tắt của nghĩa gì trong ICAC?

ICAC là viết tắt của International Cotton Advisory Committee trong Banking.

Q. “International Cotton Advisory Committee” được viết tắt như thế nào?

“International Cotton Advisory Committee” được viết tắt là ICAC.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ICAC trên toàn cầu là gì?

International Cotton Advisory Committee | Independent Commissioner Against Corruption | Internet Crimes Against Children | Insurance Committee for Arson Control | Inner City Asthma Consortium

ICAC có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ICAC bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *