IAAP là viết tắt của từ gì

IAAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm IAAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa IAAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của IAAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa IAAP, Iowa Army Ammunition Plant là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Governmental (Military).

Nghĩa Iowa Army Ammunition Plant
Loại Governmental (Military)
iaap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 26 chữ viết tắt của IAAP trong các danh mục như Governmental, Associations & Organizations, Miscellaneous, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa IAAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt IAAP của từng danh mục riêng biệt.

IAAP meaning in different categories:

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
IAAP Iowa Army Ammunition Plant Military
IAAP Information Assurance Assessment And Assistance Program Policies & Programs
IAAP Intensive Agricultural Area Program Policies & Programs

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
IAAP International Association For Analytical Psychology Medical Organizations
IAAP International Association Of Amusement Parks Trade Associations
IAAP International Association Of Applied Psychology Professional Associations
IAAP International Association Of Analytical Psychologists Professional Associations
IAAP International Association Of Administrative Professionals Professional Associations
IAAP Illinois Association Of Addiction Professionals Educational Organizations
IAAP Illinois Association Of Aggregate Producers Regional Organizations
IAAP International Association Of Accounting Professionals Regional Organizations
IAAP International Assistance And Adoption Project Regional Organizations
IAAP International Association Of Administrative Personnel Professional Associations
IAAP International Association Of Attunement Practitioners Medical Organizations
IAAP International Advanced Arbitration Practice Professional Associations
IAAP International Association Analytical Psychology Medical Organizations
IAAP International Association Of Architectural Photographers Non-Profit Organizations
IAAP International Association Of Adjunct Practitioners Professional Associations
IAAP Information Assurance Awareness Program Conferences & Events
IAAP International Academic Advisory Panel International Orgaizations
IAAP International Association Of Advisors In Philanthropy Regional Organizations
IAAP International Association Of Accessibility Professionals Professional Associations

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
IAAP If At All Possible Chat & Messaging
IAAP I Am A Professor Chat & Messaging

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
IAAP Indian Academy Of Applied Psychology Universities & Institutions
IAAP Interface Acquisition Approach Plan Electrical

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. IAAP là viết tắt của nghĩa gì trong IAAP?

IAAP là viết tắt của Iowa Army Ammunition Plant trong Governmental (Military).

Q. “Iowa Army Ammunition Plant” được viết tắt như thế nào?

“Iowa Army Ammunition Plant” được viết tắt là IAAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của IAAP trên toàn cầu là gì?

Iowa Army Ammunition Plant | International Association For Analytical Psychology | International Association Of Amusement Parks | If At All Possible | Indian Academy Of Applied Psychology

IAAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của IAAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *