GCAP là viết tắt của từ gì

GCAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm GCAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa GCAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của GCAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa GCAP, Game Connect Asia Pacific là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Conferences & Events).

Nghĩa Game Connect Asia Pacific
Loại Associations & Organizations (Conferences & Events)
gcap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 8 chữ viết tắt của GCAP trong các danh mục như Associations & Organizations, Academic & Science, Governmental, Animal Kingdom, and Medical. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa GCAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt GCAP của từng danh mục riêng biệt.

GCAP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
GCAP Game Connect Asia Pacific Conferences & Events
GCAP Grupo Capoeira Angola Pelorinho Regional Organizations
GCAP Game Center: Asia Pacific Conferences & Events

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
GCAP Ghana Commercial Agriculture Project Research & Development

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
GCAP Greenest City Action Plan Policies & Programs
GCAP Gaurishankar Conservation Area Project Policies & Programs

Vương quốc động vật

Acronym Meaning Classification
GCAP Global Conformity Assessment Procedures Pets & Domesticated

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
GCAP Guanylate Cyclase Activating Protein Biochemistry

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. GCAP là viết tắt của nghĩa gì trong GCAP?

GCAP là viết tắt của Game Connect Asia Pacific trong Associations & Organizations (Conferences & Events).

Q. “Game Connect Asia Pacific” được viết tắt như thế nào?

“Game Connect Asia Pacific” được viết tắt là GCAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của GCAP trên toàn cầu là gì?

Game Connect Asia Pacific | Grupo Capoeira Angola Pelorinho | Ghana Commercial Agriculture Project | Greenest City Action Plan | Gaurishankar Conservation Area Project

GCAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của GCAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *