CCAE là viết tắt của từ gì

CCAE là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm CCAE là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa CCAE phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của CCAE là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa CCAE, California Center For The Arts, Escondido là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Buildings & Landmarks).

Nghĩa California Center For The Arts, Escondido
Loại Regional (Buildings & Landmarks)
ccae-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 6 chữ viết tắt của CCAE trong các danh mục như Regional, Business, Academic & Science, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa CCAE trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt CCAE của từng danh mục riêng biệt.

CCAE meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
CCAE California Center For The Arts, Escondido Buildings & Landmarks

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
CCAE Certified Chief Audit Executive Job Titles

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
CCAE Cambridge Center For Adult Education Universities & Institutions
CCAE Canberra College Of Advanced Education Universities & Institutions
CCAE Centre For Continuing Adult Education Universities & Institutions

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
CCAE Center For Community Action Education Regional Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. CCAE là viết tắt của nghĩa gì trong CCAE?

CCAE là viết tắt của California Center For The Arts, Escondido trong Regional (Buildings & Landmarks).

Q. “California Center For The Arts, Escondido” được viết tắt như thế nào?

“California Center For The Arts, Escondido” được viết tắt là CCAE.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của CCAE trên toàn cầu là gì?

California Center For The Arts, Escondido | Certified Chief Audit Executive | Cambridge Center For Adult Education | Canberra College Of Advanced Education | Center For Community Action Education

CCAE có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của CCAE bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *