BAN là viết tắt của từ gì

BAN là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm BAN là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa BAN phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của BAN là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa BAN, Bangladesh là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Countries).

Nghĩa Bangladesh
Loại Regional (Countries)
ban-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 32 chữ viết tắt của BAN trong các danh mục như Regional, Medical, Sports & Games, Technology, Associations & Organizations, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa BAN trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt BAN của từng danh mục riêng biệt.

BAN meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
BAN Bangladesh Countries
BAN Balinese Language Codes

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
BAN Bandage Healthcare

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
BAN Bust A Nut Other Games

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
BAN Body Area Network Communication
BAN Boundary Access Node Communication

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
BAN British Association Of Neurologists Medical Organizations
BAN Basal Action Network Regional Organizations
BAN Burn Advocates Network Regional Organizations
BAN Boise Alumni Network Regional Organizations
BAN Brothers Across The Nations Social Welfare Organizations
BAN Billiken Angels Network Religious Organizations
BAN Bowery Alliance Of Neighbors Extremist Groups
BAN Breeders Association Of Negros Animal Welfare
BAN Buccaneers Association Of Nigeria Sports & Recreation Organizations
BAN Black American Network Regional Organizations
BAN Brothers Across Nigeria Extremist Groups

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
BAN British Antarctic Survey Departments & Agencies
BAN Base Aéronautique Navale Military

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
BAN Bachelor Of Arts In Nursing Academic Degrees
BAN Bâtiment Des Auxiliaires Nucléaires Architecture & Constructions

Viễn thông

Acronym Meaning Classification
BAN Billing Account Number Telecommunication
BAN Building Area Network Telecommunication

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
BAN Basongo Airport Code

Vương quốc động vật

Acronym Meaning Classification
BAN British Approved Name Pets & Domesticated
BAN Basset Artésien Normand Pets & Domesticated

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
BAN Bond Anticipation Note Business Terms
BAN Banesto Companies & Corporations

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
BAN British Approved Approved Name Uncategorized

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
BAN Bulletin Of The Astronomical Institutes Of The Netherlands Journals & Publications

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
BAN Budget Allocation Notice Space Science

Tin học

Acronym Meaning Classification
BAN Basement Area Network Networking

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. BAN là viết tắt của nghĩa gì trong BAN?

BAN là viết tắt của Bangladesh trong Regional (Countries).

Q. “Bangladesh” được viết tắt như thế nào?

“Bangladesh” được viết tắt là BAN.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của BAN trên toàn cầu là gì?

Bangladesh | Bandage | Balinese | Bust A Nut | Body Area Network

BAN có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của BAN bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *