Category bg

zot значение

zot е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава zot, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на zot, а останалите съкращения са изброени в…

ZOSA значение

ZOSA е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава ZOSA, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на ZOSA, а останалите съкращения са изброени в…

ZOS значение

ZOS е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава ZOS, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на ZOS, а останалите съкращения са изброени в…

YCAN значение

YCAN е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава YCAN, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на YCAN, а останалите съкращения са изброени в…

YCAG значение

YCAG е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава YCAG, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на YCAG, а останалите съкращения са изброени в…

YCAC значение

YCAC е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава YCAC, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на YCAC, а останалите съкращения са изброени в…

YCAA значение

YCAA е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава YCAA, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на YCAA, а останалите съкращения са изброени в…

XSS значение

XSS е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава XSS, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на XSS, а останалите съкращения са изброени в…

XSP значение

XSP е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава XSP, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на XSP, а останалите съкращения са изброени в…

XSM значение

XSM е един от популярните акроними в български. Ако търсите какво означава XSM, има много съкращения в различни категории. Ние ще покрием всички тях на тази страница. Следното изображение съдържа най-популярното значение на XSM, а останалите съкращения са изброени в…